روستای تاریخی هنجن

دوست داران و حامیان هنجن

روستای تاریخی هنجن

دوست داران و حامیان هنجن

برای عضویت در کانال تلگرام دوست داران هنجن کلیک کنید

روستای تاریخی هنجن
طبقه بندی موضوعی
محبوب ترین مطالب
نویسندگان


  • امّید ر.ه

تقویم 1396 - مهر

۳۱
شهریور


  • امّید ر.ه


  • امّید ر.ه


  • امّید ر.ه

تقویم 1396 - تیر

۳۱
خرداد


  • امّید ر.ه

تقویم 1396 - خرداد

۳۱
ارديبهشت


  • امّید ر.ه


  • امّید ر.ه
  • امّید ر.ه


  • امّید ر.ه

ای عزیز، دل هوای دیدن تو را کرده، حسرت  لحظه ای کنارت نشستن و نگاه کردن در دلم سنگینی می کند، اما زبانم بند آمده است. نگاهم به نقطه ای خیره شده است . آیا  ازوجود نازنین تو فقط یک سنگ به عنوان نشانه مانده است؟

  • امّید ر.ه